Delsol és a Békemenet

Alább Chantal Delsol francia filozófus asszony “Miért nem kérnek a közép-európai népek a Nyugat erkölcsi leckéiből?” című tanulmányából olvashatnak részleteket:

“A berlini fal ledőlése után a közép-európai társadalmak, amelyekben oly sokáig megállt az idő, egy újfajta mentális és lelki tájképet fedeztek fel Nyugaton: a posztmodernitásét. A globalizáció folyamata leértékelte a hazaszeretetet, amit az egoizmussal azonosítottak – immár világpolgárnak kellett lenni. A hősök tiszteletét és általában véve a heroizmust a múlttal azonosították. A kereszténység, a keresztény elvek által vezérelt társadalom letűnt. (…) A második világháború óta Európa mentális tájképe teljesen megváltozott. Márpedig a közép-európai országok féltve őrzik fenyegetett identitásukat. Miután megszabadultak a kommunista totalitarizmustól, szeretnék levonni a tanulságokat a történelemből és megőrizni azoknak a hősöknek az emlékét, akikről azelőtt beszélni sem lehetett. Nem tűrik el, hogy a globalizáció tönkretegye a kultúrájukat, hiszen csupán erre támaszkodhattak az elnyomás idején; amikor szembesültek a nyugat-európaiak posztmodern mentalitásával, értetlenség és elutasítás kavargott bennük. (…) A Nyugat húsz éve megvetéssel és undorral fordul Közép-Európa felé. Ez a migránsválság kapcsán is megmutatkozott: a Nyugat erkölcsi leckéket ad Közép-Európának, hogy hogyan kellene élnie, példaként állítja elé Németországot, mely szélesre tárta kapuit. A közép-európai társadalmak számára azonban a multikulturalizmus nem erkölcsi elv, hanem kártékony önmegtagadás. Nyugat-Európa a multikulturalizmust, az univerzalizmust, a globalizációt, a piacgazdaságot tartja tiszteletben, míg Közép-Európa a kulturális identitásra, a lelkiségre, a heroizmusra gondol. Alig is érthetik meg egymást. A kommunizmus által ellopott évtizedek okán a nyugat- és közép-európaiak nem kortársai egymásnak. A nyugatiak elmaradottként tekintenek a keleti emberekre, míg a közép-európai társadalmak öngyilkosnak tartják a Nyugatot. (…) Az illiberális kormányzatok szerint még a szabadságjogokon alapuló rendszerben is vannak határai a szabadságnak – és úgy vélik, hogy ezeket a határokat Nyugat-Európában és az Európai Unióban megszegik. A liberalizmus kritikája élesen szemben áll a Nyugat-Európában uralkodó, egyszerre liberális és libertárius (Macron- és Merkel-féle) nézetekkel. (…) A “nincs más alternatíva” elve hatalmas trauma volt a közép-európai emberek számára. Az, hogy fél évszázadnyi totalitarizmus után ne lenne más választásuk, mint hogy elfogadják az uralkodó nézeteket, dühös értetlenséggel töltötte el őket. Az illiberális demokráciák nem jelentenek mást, mint egy alternatívát az elkerülhetetlen bevándorlásra, a haladás szellemében bevezetett társadalmi-kulturális reformokra, a gazdasági globalizációra. Magyarországon és Lengyelországban a városi és tanult rétegek jelentős része támogatja ezeket a rendszereket. A közép-európai társadalmak az ellen a ‘modernitás’ ellen küzdenek, amelyet az Európai Unió rájuk kíván erőltetni.”

Joggal feltételezhető, hogy Delsol filozófus asszony érvrendszere semmilyen néven nevezendő összeesküvés-elméletnek nem esett áldozatul. Gondolataira hajszálpontosan rímel az, ahogy a globális hatalom helytartói – csehországi próbálkozásaikat követően – a közelmúltban ejtettek életveszélyes sebeket előbb Lengyelországon, majd Szlovákián, a négytagú Visegrádi Együttműködés három partner-országán. Figyelem, mi következünk! Nagyszerű válasz volt erre a március 15.-i, hatalmas, méltóságteljes, negyedmilliós Békemenet! (fotóm a Margit-híd budai hídfőjének feljáratánál készült).

És még egyszer: FIGYELEM, MI KÖVETKEZÜNK!

“Őrzők, vigyázzatok a strázsán!” - április 8.-án  MINDENKIRE szükségünk lesz!

Nekünk Magyarország az első!

2018. március 8.-án 17 órától a Vigyázó Sándor Művelődési Házban

Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tart lakossági fórumot.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Meghívó

Jelöltünk : Dunai Mónika

Tisztelt Rákosmenti Honfitársaim!

Áder János, a Magyar Köztársaság Elnöke 2018. április 8.-ra írta ki az országgyűlési választásokat. Ahhoz, hogy ezen a Fidesz-KDNP rákosmenti jelöltje,

Dunai Mónika országgyűlési képviselő elindulhasson, kellő számú támogató aláírás szükségeltetik. Az aláírásgyűjtés a XVII. kerületben állandó lakhellyel rendelkezők számára a Pesti út 170 alatti Fidesz-irodában február 19.-én 10 órakor kezdődik, majd ezt követően három héten át minden délután, ugyanott, valamint az illetékes választói körzetekben, az Önöket felkereső segítőim közreműködésével folytatódik.

Kérem, segítsék jelöltünket támogató aláírásukkal már február 19.-én! Kérem, támogassák segítőim aláírásgyűjtő munkáját lakókörnyezetükben!

Köszönöm!

dr Fenke Ferenc önkormányzati képviselő

Rákosmente 4. számú egyéni választói körzet

Sajtótájékoztató a Szakrendelő bővítéséről

2018. január 18.-án 10 órai kezdettel sajtótájékoztatót tartottunk a Ferihegyi úti Szakrendelő 1,7 milliárd forintból történő felújításáról, az emeletráépítésről, az eszközpark komplett cseréjéről. A felújítás terveztetését a XVII. kerület Önkormányzata 100.000.000 forint erejéig vállalta magára. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz benyújtott pályázat orvosszakmai programját jómagam írtam.

A sajtótájékoztatón részt vett Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár, Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője és Bodnár Attila, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója.

A sajtótájékoztatón nem vett részt Riz Levente, Rákosmente polgármestere, a helyi érdekű Rákosmente TV és a 38000 példányban, közpénzből megjelenő, XVII. kerületi Hírhozó.

Siculicidium

Ma 254 éve, 1764. január 7.-én hajnalban Mária Terézia utasítására, Siskovics báró vezényletével gyilkolták halomra Madéfalván a székely vezetőket, asszonyaikat, gyerekeiket.

Emlékezzünk!

Tájékoztató EU-módra

Rövid tájékozódást követően elaggott fürdőköpenyemet lecserélendő egy skandináv érdekeltségű multinacionális cég boltját kerestem fel. A köpenyt megtaláltam, felpróbáltam, megfelelőnek bizonyult, az üzlet annak rendje és módja szerint megköttetett, új, grafitszürke fürdőköpeny boldog tulajdonosaként távoztam.

A meglepetés a vásárfia kibontásakor következett. Alábbi tájékoztató sorok az áru védőcsomagolásán szerepelnek,  szíveskedjenek azokat kellő komolysággal és annak tudatában olvasni, hogy mindez nem szilveszteri tréfa, hanem a magyar vásárló végletes lenézésének iskolapéldája:

“HU – FIGYELEM! EZ RAPPER VESZÉLYES TÁVOL CHILDREN VESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A FULLADÁS. TARTSA TÁVOL FORMÁBAN TŰZ”

Hogy stílszerű maradjak: “no comment!”

BÚÉK!

MINDNYÁJUKNAK SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÉS NYUGODT ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!

Fenke Ferenc

Mennyből az angyal

MINDNYÁJUKNAK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNOK!

A Vátesz

Politikai publicisztikájában – a csaknem hat éve halott – Csurka István író-politikus 1988 óta több alkalommal kendőzetlenül és agysebészi precizitással mutatott rá mindarra, amitől ma is szenvedünk és ami ellen a magyar kormány és józan jobboldaliak ma is harcolunk. Alábbi gondolatai 2010.-ben (!) láttak napvilágot:

“…kissé elhűlve tapasztalom, hogy a társadalom nagy része – még a nemzeti gondolkodású része is – mennyire tájékozatlan a dolog lényegét illetően (…) A legtöbb embernek a spekulációs tőke mozdulatai, fenyegetései nem mondanak sokat, jóformán ezekről most hall először. Néhányan talán halványan emlékeznek arra, hogy Soros György néhány éve megtámadta az OTP-t, be akarván dönteni és bedöntés után megszerezni, de ez az emlék is halvány már, mert annak idején sem kapott a közvélemény nyílt tájékoztatást és magyarázó jegyzetekkel ellátott tényfeltárást az ügyben, mert az kínos lett volna. (…) Soros tehát, miközben emberbaráti szándékúnak mutatkozik s ajándékot osztogat, kétségtelenül idegen hatalmat képvisel, hódítóként van jelen az országban. A Soros Alapítvány magyarországi vezetői az első perctől mind egy körbe tartoztak. (…)

Viszont van valami, amit a kétharmados országgyűlési többségtől és személy szerint Orbán Viktortól nem vehetnek el. Nem vehetik el azt a másfél – kétmilliós tömeget, népet és polgárt, amely a választási eredményt kiküzdötte, megszenvedte és megünnepelte. Ez az akkor mozgósított erő most is itt kell álljon mögötte… Ez a társadalmi erő megvan. Harckészségét fel lehet támasztani. Ha ez a milliós tömeg most kiáll a kormány és Orbán mögött, akkor bebizonyítja, hogy Európában él az ötvenhatos magyar szellem és létezik egy öntudatos társadalmi erő, amely nemcsak valami ellen, hanem valamiért, pontosabban a saját függetlenségéért képes kiállni. Harcba szállni. Ennek a seregnek nem tudnak parancsolni. Hozzá sem férnek. Hacsak nem hoznak megint kommandósokat ellene, mint 2006.-ban. (…)

Az ellenség szuperaktív. Egy pillanatra sem tett le arról, hogy újra birtokába vegye az országot. Ezért itt az ideje, hogy számba vegyük, kikből is áll most teljesen tényszerűen az ellenség. Akik letagadják a spekulációs térdre kényszerítést, az összeesküvést és annak nem első sorban gazdasági, hanem politikai célját. Kik ők, hányan vannak és kit képviselnek? Megdöbbentő és váratlan kép tárul elénk. (…)

Összességét tekintve talán ezer-kétezer ember alkotja azt a hatalmi központot, amely Soros segítségével meg akarja ragadni a magyarság fölötti rendelkezést. Ellenszer velük szemben szinte kizárólag a megnevezés és a számontartás. A névsorolvasás. Nem szabad megengedni nekik, hogy rejtőzködve és mint a magyar sors egyik lehetséges és esedékes változatának megvalósítói lehessenek jelen a színen. Mert ha ez nekik sikerül, a magyarság éhen fog halni saját hazájában.”

/fotó: MTI/